100 suất quà gửi đến ‘chiến binh áo trắng’ trên tuyến đầu chống dịch

100 suất quà gửi đến chiến binh áo trắng trên tuyến đầu chống dịch ,......